PROGRAM

NSCK-konferansen 2018

26. - 27. mai

Lørdag 26. mai Fagernes
13.00 Klokkekonsert på Skiferplassen (Vegar Sandholt)
14.00 NSCK Generalforsamling med lunsj i Valdres folkemuseum
15.30 Foredrag: Utviklingen av en ny klokkespilltradisjon i Tartu Estonia (Merle Kollom)
16.00 Tårnsafari til kirketårn i Valdres
18.30 Klokkespillkonsert på Skiferplassen (Merle Kollom)
20.00 Konferansemiddag på hotellet

Søndag 27. mai i Aurdal kyrke og Valdres folkemuseum i Fagernes
11.00 Høymesse i Aurdal kyrkje med innledende klokkeringing
12.30 Kirkekaffe med klokkespillkonsert i Aurdal
14.30 Reise fra Aurdal til Slidredomen
15.00 Besøk i Slidredomen som har 5 klokker fra middelalderen
17.00 
19.00 Klokkespillkonsert på Fagernes
20.00 Middag på Fagernes

med forbehold om endringer

NASJONALT SEMINAR FOR KYRKJEKLOKKER

28. - 29. mai

Måndag 28. mai
09.30-09.45       Buss frå valdres Folkemuseum og Fagernes Hotel til Aurdal kyrkje
10.00-10.30       Registrering og kaffi/mat i Aurdal menighetshus
10.30-10.45       Velkommen og presentasjon i Aurdal kirke v/prost Carl Philip Weisser
10.45-11.15       Kampanologi – kyrkjeklokker og hsitorikk v/Henning Andersen
11.15-12.00       Liturgien i kyrkjerommet v/Merete Thomassen
12.00-13.15       Beinstrekk, mat og prøveringing
13.15-13.45       Klokkestøyping i Noreg v/Morten Olsen-Nauen
13.45-14.15       Kyrkjeklokkene i folkekulturen v/Ingeborg Magerøy
14.15-14.30       Beinstrekk
14.30-15.30       Klokkeoppheng, ringeteknikk, drift og vedlikehald v/ Henriëtte Nielsen
15.30-16.00       Kyrkjer, klokketårn og bygningsvern v/Tore Rødbergshagen
16.00-16.15       Beinstrekk og forfriskningar
16.15-16.45       Kyrkjeklokker; arbeidsmiljø og sikkerheit v/Arbeidstilsynet
16.45-17.30       Klangen frå kyrkjeklokkene – funksjon og innverknad i folks liv. v/Alf Tore Hommedal.
17.30                 Buss til Fagernes
18.30-19.30       Klokkespelkonsert og foredrag om klokkespelet si historie. v/Vegar Sandholt
19.30-21.30       Seminarmiddag. 

Tysdag 29. mai
09.00-09.30       Oppmøte på Valdres Folkemuseum. Morgonkaffi!
09.30-10.00       Kyrkjeklokkene i Danmark: eit eige klokkevesen v/Per Rasmus Møller
10.00-10.30       Kyrkjetenarar fortel frå sin arbeidskvardag. v/Svein Hegge og Odd Kolbjørnshus
10.30-11.00       Kyrkjeklokker, innskrift og dekor. Kva kan det fortelje oss? v/Terje de Groot
11.00-11.30       Vidareføring av ringekunnskapane. Kven tek ansvaret for opplæring av nye ringarar? v/kirkerådet
11.30-12.00       Beinstrekk
12.30-13.00       Debatt: Kva funksjon har kyrkjeklokkene i det norske samfunnet i dag? 
                         Korleis vidarefører vi kunnskapane om klokkene og ringinga – for framtida?
13.00                 Vel heim!
13.30                 Lunsj for den som vil ha det.

Last ned program