NASJONALT SEMINAR FOR KYRKJEKLOKKER - 28. - 29. mai.

og den Nordiske Klokkekonferanse - 26. - 27. mai

Aurdal Menighetsråd inviterer til det fyrste nasjonale seminaret for kyrkjeklokker i Aurdal og på Fagernes i Valdres. Under seminaret tek vi temperaturen på aktuelle problemstillingar i kyrkjeklokkemiljøet. Seminaret blir ein kombinasjon av føredrag med innleigde føredragshaldarar og ei praktisk tilnærming gjennom prøving av kyrkjeklokker.

Målet med seminaret er å auke medvitet og den generelle kunnskapen om klokketradisjon og ringing. Per i dag er det ingen som tek eit nasjonalt ansvar for den manuelle klokkeringinga i landet. Eit eige nasjonalt seminar for ringing representerer eit nytt og etterlengta tilskott i floraen av sikrings- og bevaringstiltak i kyrkja. 

PROGRAM            last ned program

Praktisk informasjon:
 - Deltakaravgift (inkluderer seminarmiddag og lunsj): 2000 kr / studentar 1000 kr
 - Påmelding: Liv Barbro Veimodet, lv564@kirken.no / 416 74 669

Påmeldingsfrist: 1. mai

 Overnatting:
 - Fagernes Hotell: valdres@scandichotels.com / 61 35 80 00. Når du ringjer, tast 2 (andre henvendelser) – då kjem du til resepsjonen på hotellet.
    Hugs referansekode, som er 46369336. Pris for enkeltrom (inkl. frukost) er 1010 kr.
 - Fagernes Camping: post@fagernescamping.no / tlf. 61 36 05 10 / www.fagernescamping.no.
 - Fagerlund Hotell: Tlf. 61 36 18 58. Pris hotellstandard, dobbeltrom 1290 kr, enkeltrom 960 kr. Pensjonatstandard, dobbeltrom 1090 kr, enkeltrom 710 kr.
    Alle prisar inkl. frukost.

Nasjonalt seminar for kyrkjeklokker
v/Aurdal Menigheitsråd, i samarbeid med Valdresmusea, Riksantikvaren og Valdres Natur- og Kulturpark.

DEN NORDISKE KLOKKEKONFERANSE - 26. - 27. MAI

Lørdag 26. mai Fagernes
13.00 Klokkekonsert på Skiferplassen (Vegar Sandholt)
14.00 NSCK Generalforsamling med lunsj i Valdres folkemuseum
15.30 Foredrag: Utviklingen av en ny klokkespilltradisjon i Tartu Estonia (Merle Kollom)
16.00 Tårnsafari til kirketårn i Valdres
18.30 Klokkespillkonsert på Skiferplassen (Merle Kollom)
20.00 Konferansemiddag på hotellet

Søndag 27. mai i Aurdal kyrke og Valdres folkemuseum i Fagernes
11.00 Høymesse i Aurdal kyrkje med innledende klokkeringing
12.30 Kirkekaffe med klokkespillkonsert i Aurdal
14.30 Reise fra Aurdal til Slidredomen
15.00 Besøk i Slidredomen som har 5 klokker fra middelalderen
17.00 Besøk i Lidar kyrkje: Presentasjon av ringeskikker
19.00 Klokkespillkonsert på Fagernes
20.00 Middag på Fagernes

med forbehold om endringer

Konferanseavgift for medlemmer av NSCK:
Konferanseavgift for Den nordiske klokkekonferanse: NOK 500
Konferanseavgift for Nasjonalt seminar for klokkeringing: NOK 1000. 
Avgiften inkluderer bl.a. konferansemiddag og festmiddag og felles transport mandag og tirsdag.

Påmelding for NSKCs medlemmer til Henning Andersen: henning.andersen@n2u.no 

Påmeldingsfrist: 1. mai

Overnatting:
 - Fagernes Hotell: valdres@scandichotels.com / 61 35 80 00. Når du ringjer, tast 2 (andre henvendelser) – då kjem du til resepsjonen på hotellet. 
    Husk referansekode, som er 46369336. Pris for enkeltrom (inkl. frukost) er 1010 kr.
 - Fagernes Camping: post@fagernescamping.no / tlf. 61 36 05 10 / www.fagernescamping.no.
 - Fagerlund Hotell: Tlf. 61 36 18 58. Pris hotellstandard, dobbeltrom 1290 kr, enkeltrom 960 kr. Pensjonatstandard, dobbeltrom 1090 kr, enkeltrom 710 kr. 
    Alle prisar inkl. frukost.