Går du i giftetanker?

Aurdalskyrkja er, og har alltid vært, en populær bryllupskirke. Kirken er gammel og vakker, og er full av spennende historie.

Aurdal var fra reformasjonen og fram til 1906 det administrative senteret i Valdres. Kirken måtte selvsagt være med å avspeile dette. Aurdalskyrkja var første kirken i Valdres som fikk orgel. Det skjedde i 1792. (Dagens orgel er fra 2011, og er det  største og nyeste i Valdres). Mange spennende personer opp gjennom kirken har hatt sitt virke i og ved kirken. Mer om Aurdalsbyen her.

Skulle du ha lyst til å gifte deg i Aurdalskyrkja må du ta konstak med kirkekontoret (tlf: 61 35 90 92 / 61 35 90 91) for å gjøre avtaler om tidspunkt, og nødvendige formaliteter.

Ta ellers kontakt med kirketjener Henning Andersen (tlf: 97 48 00 04) / e-post  om dere ønsker mer informasjon om kirken, mulighet for å komme inn å se, eller informasjon om om pyntng til bryllup.

For mer info om bryllup i den norske kirke, kan du klikke denne linken.