Reparasjonsarbeider på fjellkirken

Taket på Aurdal fjellkirke trenger en omfattende reparasjon. Arbeidet skal utføres sommeren 2018, og vil hovedsaklig bli finansiert ved gaver. Vi trenger fremdeles kr. 100.000 for å komme i mål økonomisk og er takknemlige for alle bidrag, enten store eller små. 

 Bankgiro 2090.30.0618 eller Vipps 119117. 

Kirken er plassert ved veien som går fra Aurdal og opp i åsen på dalens nord-østre side. Kirketomten er en liten kolle der den naturlige vegetasjon med bjerk, gran og skogbunn er bevart. Tomten er ikke særskilt markert.

I 1962 kom en flokk interesserte sammen for å drøfte muligheten for å bygge en fjellkirke på Aurdalsåsen. I 1964 ble det første offisielle møtet i saken holdt. Kirketomten ble gitt av søsknene Kjørsted på deres eiendom ved Hallibakk.

Kirken er tegnet av arkitekt Harald Hille, byggmester var Lars Wiknes. Grunnstenen ble lagt ned i 1965. Kirken ble innviet av biskop Alex Johnson 30. juli 1966. I 1977 ble det laget en ny organisasjonsform for driften av kirken. Fjellkirken ble en egen stiftelse ledet av et styre, og Aurdal fjellkirke ble det offisielle navnet. Statutter for Stiftelsen ble vedtatt av Hamar Biskop 22.8.1977. 20-års jubileet i 1986 ble feiret i en nyoppusset kirke.

  -  teksten hentet fra www.norgeskirker.no

For mer info om kirken kan du klikke her.

GUDSTJENESTER I PÅSKEN

25. mars, Palmesøndag
Aurdal fjellkirke kl. 11:00: Gudstjeneste ved Trygve Tyreid

Torsdag 29. mars, Skjærtorsdag
Aurdal fjellkirke kl. 19:00: Kveldsgudstjeneste ved Ragnar Enger. Nattverd

Fredag 30. mars, Langfredag 
Aurdal fjellkirke kl. 11:00: Pasjonsgudstjeneste ved Elisabeth og Per Øyvind Olsen   

1. april 2018 Påskeda
Aurdal fjellkirke kl. 11:00: Høytdidsgudstjeneste v/ Ole Jacob Nyhus          

VELKOMMEN TIL KIRKEN !