Gjennåpning av kirken

Det er med stor glede vi igjen kan åpne kirkene våre for gudstjeneste. Her i Nord-Aurdal åpner kirkedørene søndag 24. mai, med gudstjeneste i Strand og Aurdal kirker – begge steder kl.11.00. Vel møtt!

Ifølge smittevernveilederen vår kan maksimalt femti personer (i tillegg til kirkens ansatte) være til stede samtidig. Erfaringsmessig får vi da plass til alle som ønsker å delta. Skulle det likevel komme flere, noterer vi gjerne navnet på de som ikke får plass – så får disse førsterett til gudstjenesten søndagen etter! (Se her for oversikt over gudstjenester i Nord-Aurdal.)