For perioden 2016 - 2019 består fellesrådet av følgende:

Leder: Rigmor Orderdalen Tveit (Skrautvål sokn) tlf.: 90 78 96 38

Nestleder: Eirunn Steinsfjord (Svenes sokn) tlf.: 47 67 49 79

Medlem: Oddrun Hegge (Aurdal sokn) tlf.: 97 17 68 68

Medlem: Kari Sandvik (Tingnes sokn) tlf.: 92 45 62 80

Medlem: Liv Helene Haugen (Ulnes sokn) tlf.: 99 69 07 84

Medlem: Randi Lill Pedersen (Tisleidalen sokn) tlf.: 91 58 88 85

Medlem: Harald Bøe (politisk valgt) tlf.: 99 26 51 10

Medlem: Jostein Enger (oppnemnt av biskopen) tlf: 97 50 12 73

Sekretær: kirkeverge Bjørn Haugen tlf.: 61 35 90 90