MARTIN  LUTHER 2017

MARTIN LUTHER 2017

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther, som tradisjonen sier, slo opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Dette ble starten på reformasjonen.

I Norge regner vi reformasjonsåret som 1537

Hvem var Martin Luther? Hva var er reformasjonen? Hva fikk Martin Luther å si for vår gudstjenestefeiring? Hvordan påvirker Martin Luther vår kultur og tradisjon i dag?

Dette og mye mer vil du få svar på gjennom året 2017. Aurdal sokneråd har satt ned en kommité som skal jobbe med program for Lutheråret 2017. Mye spennende vil komme i tiden fremover.

05.10.2016 09.28