Høyttaleranlegg

Høyttaleranlegg

Aurdøl har gitt penger til høyttaleranlegg i kapellet.

Da kapellet i ble tatt i bruk som kirke i vinter, skulle det bare være for en kort stund. Et høyttaleranlegg var ikke noe som det var økonomi til å få på plass. Men ettersom renoveringsarbeidene i kirken ble mer omfattende enn planlagt, så vi også at oppholdet i kapellet kom til å bli tilsvarende lengre.

Ved kirkelige handlinger er det selvsagt viktig at en kan høre og få med seg det som blir sagt av enten presten eller klokkeren. Det har kommet mange kommentarer på at det til tider har vært vanskelig å oppfatte dette.

Derfor var det en gavmild aurdøl som ga penger til innkjøp av høyttaleranlegg i kapellet. Når så kirken står ferdig, vil anlegget fortsatt være operativt i kapellet til senere bruk, men selve mikrofonene kan brukes begge steder.

24.10.2015 15.44