Historisk julegudstjeneste

Historisk julegudstjeneste

Julekvelden 2015 ble historisk da dette var på dagen 280 år siden kirken første gang ble tatt i bruk.

Etter et halvt års byggetid i 1735, kunne daværende sokneprest, Peder Landt, be biskopen om å få ta kirken i bruk til julegudstjenesten. Kirken var ferdig med tak, tårn, midlertidig prekestol og alter. Men kirken hadde ikke benker, så menigheten måtte stå.  Så, når aurdøler og andre kom til kirken julekvelden i år, hadde kirken vært stengt nesten ett år grunnet store renoveringsarbeider. Kirken var en byggeplass, også denne gang uten benker......

Gudstjenesten ble avslutten med gang rundt juletreet. Det har nok aldri før skjedd i kirken. Det kommer nok heller aldri til å skje i gjen, for når kirkebenkene kommer på plass på nyåret, vil en ikke ha plass til juletregang.

Meir om renoveringa her

03.01.2016 08.30