GJENSTANDSREGISTRERING

GJENSTANDSREGISTRERING

KA (kirkens arbeidsgiver - og interesseorganisasjon) har pålagt alle sokneråd å registrere alt av kirkens inventar. Dette som et ledd i å sikre, og å ha oversikt over kirkens verdier. Siden kirken har så mye gammelt og historisk interessant inventar, ønsker vi å invitere aurdøler og andre interesserte til å delta, og å være med på dette arbeidet. Vi starter opp tirsdag 1. mars kl. 18.30.00 i kirken. Det blir gitt  en liten orientering om arbeidet, og så går vi i gang. Litt mat og hyggelig prat blir det også tid til. Hjertelig velkommen!

18.02.2016 09.07