#BellsForAleppo

#BellsForAleppo

Bispemøtet og Kirkerådet oppfordrer alle kirker til å ringe med klokkene førstkommende søndag klokken 13.

- Som en del av den verdensvide kirke oppfordrer vi til forbønn og klokkeringing i solidaritet med Syrias og Iraks lidende folk, sier preses Helga Haugland Byfuglien. Bispemøtet og Kirkerådet oppfordrer til ett kvarters klokkeringing i etterkant av gudstjenestene søndag 23. oktober, fra kl 13.00 til 13.15. De oppfordrer også menighetene i denne søndagens gudstjeneste til å be særskilt for Syria og Irak.

- Den norske kirke vil være med på å slå alarm om situasjonen for sivile i Aleppo. Derfor ringes det med klokker, sier Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Soknerådet i Aurdal støttar opp om dette, og lar klokkene ringe.Har du lyst til å vera med på ringinga? Møt opp i kyrkja syndag 23. oktober kl. 12.45.

Les skrivet frå bispemøtet og kirkerådet her.

03.11.2016 03.56