Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Altartavla er laga i 1792 av Kviteguten, eller Ola Kvit, som han eigentleg heitt.

Krusifikset på altaret er frå altartavla som vart nylaga til stavkyrkja i 1694.

"Altertavle fra 1792, muligens utført av «Kviten», Ola Kvit fra Kviteberg i Nord-Etnedal samme type som altertavlen i Bruflat; portalformet med dobbelte søylestillinger, kraftig sokkel med utbygg på hver side av alteret, tilsvarende kraftig gesims over søylene. Mellom søylene Aron som yppersteprest til venstre og Moses med lovens tavler og stav til høyre. Over dem hengende blomsterfestong. Utenfor søylene små vinger med knekket kontur, relieffskåret fugl med slangehale, mot gitret bakgrunn. I storfeltet korsfestelsen med Maria og Johannes. Kristus, barokk type, lukkede øyne, halvåpen munn. Lendeklede med knute og flik ved hoften, dessuten trekantet flik på midten. Feltet har buet buet topp med knekk. På gesimsen over søylene sittende basunengler.

Toppstykke med segmentbue, pilastre med blomsterfestong og øverst engler som holder rokokkokartusj hvori Christian 7.s monogram og over dette en krone. Bekroning med bue og knekk, øverst kule med kors. På hver side en dreiet vase. Ytterst på predella og gesims sitter skåret blomsterpotte med høye, stive blomster og blader. Farver ved Ola Hermundson Berge 1795, restaurert av Domenico Erdmann. Sort bakgrunn i storfeltet, for øvrig gråblå bakgrunn. Grå søyler og pilastre, listverk i rødt og gull. Kristus forgylt lendeklede med rødt fôr. Maria gråhvit kjole og forgylt kappe, Johannes grønn kjortel med rødt fôr, forgylt kappe. Moses lysegrå kjortel med gullbelte, Aron grå kjortel, grønnskimret overkjortel med gull ornamenter og gull røkelseskar. I kartusjen Christian 7.s monogram i gull på rød bunn. Postamentets fyllinger grå med gråmarmorert ramverk. På predellaen små, elegante og varierte blomstermotiver". Teksten henta frå Norges kirker.

Konservering av Aron

Til gjenopninga av kyrkja 31. januar 2016, valde Riksantikvaren å betala for konservering av riksløvene over inngangsdøra i nord, og Aron på altartavla.

Etter godt 200 år hadde mykje måling sprukke opp og ramla av. Det som var laust vart sikra ved at det vart limt svært tynt papir utanpå Aron, der målinga var laus. Dette for å sikre at ikkje meir ramla av under transporten til NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) sine atelié i Oslo. Der blir Aron reingjort, og laus måling limt på plass att. Der måling manglar, blir det retursjert.