Tanker, toner og kirkeklokker inn mot påske.

Lørdag 4. april kl. 16.50 blir det en liten live-sending fra Aurdal kirke.
Temaet er: Tanker, toner og klokkeringing inn mot påske.

Sentralt i den norske kirke ønsket man at kirkeklokkene skulle bryte stillheten, som har oppstått nå i "koronatidene". Og alle kirker er oppfordret til å ringe med klokkene hver lørdag kl. 17.00, så lenge situasjonen er som den er i Norge. I Aurdal kirke ringer klokkene bare førstkommende lørdag, 4. april kl. 17.00. Ti minutter før ringingen starter, får vi litt orgelmusikk, og noen tanker å ta med seg inn i påskehøytiden. Gå inn på facebooksiden vår og følg live-sendingen fra kl. 16.50. 

Videoen er lagret her: