12. januar, 2. søndag i åpenbaringstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Misjonens dag for hele prestegjeldet. Nattverd.  

9. februar, Såmannssøndag
Aurdal kirke kl. 18.30: Tomasmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Utdelinga av bibler til 2008-kulet. Nattverd.

15. mars, 3. søndag i fastetiden.
Aurdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

29. mars, 4 søndag i fastetiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

 

Konsertar og andre arrangement

I Nord-Aurdal prestegjeld er det vedtatt felles lokal grunnordning for alle de seks kirkene.  Last ned her

 

Kirkeårets farger

Dei ulike dagane i kyrkjeåret har sine fargar. Raudt, grønt, kvitt og lilla. Dette kan ein sjå på presten sin stola - det breie bandet som presten har over skuldrene og ned langs framsida på albaen (prestekjolen). I mange kyrkjer har ein også eit klede på lesepulten,  preikestolen og framma altarbordet. Desse kleda blir bytta ut etter kyrkjeåret. I Aurdal har ein valdt å ikkje bytte ut dette, då den raude fargen, som er der, er ein del av kyrkja si utsmykkning. Desse kleda er i Aurdal raude, og raudt er fargen som blir nytta berre ved fire dagar i kyrkjeåret - berre éin av dei har me messe i Aurdalskyrkja - pinsedagen.

I mange kyrkjer har messehakelen, det plagget presten har på seg under nattverden, også fargar etter kyrkjeåret. Men i Aurdal har me berre ein messehakel, den som vart kjøpt inn til kyrkja sitt 200-årsjubileum i 1937.