2019                             

30. juni, 3. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

21. juli, 6. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

11. august, 9. søndag i Treenighetstiden.
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

25. august, 11. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

8. september, 13. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse. v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Presentasjon av konfirmantene.

22. september, 15. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høsttakkefest - familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Utdeling av kirkebok til 4-åringene i soknet. Nattverd. Takkoffer til IKO.

6. oktober, 17. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 18.30: Tomasmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

30. oktober, 19. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. 50-årskonfirmantjubileum. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

3. november, Allehelgensdag
Aurdal kirke kl. 18.30: Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til stabburshella. Vi tenner lys og minnes de som har gått bort siste året.

10. november, 22. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Vi feirer alle døpte i sognet i 2018.Takkoffer til menighetsarbeidet.

24. november, siste søndag i kirkeåret
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse v/Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

8. desember, 2. søndag i Advent
Aurdal kirke kl. 18.30: Lysmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim og konfirmantene. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Fredag 13. desember, Luciadagen Aurdal kirke kl. 10.30: Barnehageggudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.24. desember, juleaften
Aurdal kirke kl. 15.00-16.00: Høytiden ringes inn fra kirketårnet
Aurdal kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.25. desember, 1. juledag.
Aurdal kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

31. desember, nyttårsaften
Aurdal kirke kl. 15.00-16.00: Nyttårshøytiden ringes inn fra kirketårnet. Aurdal kirke kl. 23.15: Midnattsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

2020januar, 2. søndag i åpenbaringstiden Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Misjonens dag for hele prestegjeldet. Nattverd.  

Konsertar og andre arrangement

TIMEGLAS

Konserten «Timeglas» vil ta fram songar frå fleire av utgjevingane Rysstad har vore med på, både solo og saman med andre. Det blir alt frå Melodi Grand Prix til groteske mellomalderballadar og visdomsstev. Saman med to musikarar Kim set høgt, nemleg Birger Mistereggen og Annar By vil dette bli ei vár og fin musikalsk stund.

Kim Rysstad er ein Spellemannsnominert songar og A-klassekvedar frå Rysstad i Setesdal. Med fire soloalbum og samarbeid på tvers av sjangrar med musikarar som Knut Reiersrud, Anne Grete Preus og Silje Nergaard, og som solist med nasjonale og internasjonale orkester har Kim markert seg sterkt med røysta si. CD'en «Snøen laver ned»  saman med London Philharmonic Orchestra fekk særs rosande omtale i media og vart omtala som «En av tiårets vakreste juleplater». Kim Rysstad har også delteke i Melodi Grand Prix, Beat for Beat og hatt eigen jolekonsert saman med KORK på NRK1. Det Rysstad lærte av sine læremeistrar som t.d. Kirsten Bråten Berg, Ånon Egeland og Agnes Buen Garnås la grunnlaget for alt han gjer som kvedar. Og det kjem aldri til å endre seg.

Klikk her for meir info

I Nord-Aurdal prestegjeld er det vedtatt felles lokal grunnordning for alle de seks kirkene.  Last ned her

 

Kirkeårets farger

Dei ulike dagane i kyrkjeåret har sine fargar. Raudt, grønt, kvitt og lilla. Dette kan ein sjå på presten sin stola - det breie bandet som presten har over skuldrene og ned langs framsida på albaen (prestekjolen). I mange kyrkjer har ein også eit klede på lesepulten,  preikestolen og framma altarbordet. Desse kleda blir bytta ut etter kyrkjeåret. I Aurdal har ein valdt å ikkje bytte ut dette, då den raude fargen, som er der, er ein del av kyrkja si utsmykkning. Desse kleda er i Aurdal raude, og raudt er fargen som blir nytta berre ved fire dagar i kyrkjeåret - berre éin av dei har me messe i Aurdalskyrkja - pinsedagen.

I mange kyrkjer har messehakelen, det plagget presten har på seg under nattverden, også fargar etter kyrkjeåret. Men i Aurdal har me berre ein messehakel, den som vart kjøpt inn til kyrkja sitt 200-årsjubileum i 1937.