15. mars, 3. søndag i fastetiden.
Aurdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

29. mars, 4 søndag i fastetiden
Aurdal kirke kl. 13.00: Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

11. april, påskeaften
Aurdal kirke kl. 15.00 - 16.00: Høytiden ringes inn fra kirketårnet

12. april, 1. påskedag
Aurdal kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.Takkoffer til menighetsarbeidet.

19. april, 2. søndag i påsketiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.

3. mai, 4. søndag i påsketiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.

17. mai
Aurdal kirke kl. 14.00. Gudstjeneste ved Kristine Inderhaug Fossheim.

24. mai, søndag før pinse
Aurdal kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kristine Inderhaug Fossheim.
Aurdal kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kristine Inderhaug Fossheim.

Konsertar og andre arrangement

I Nord-Aurdal prestegjeld er det vedtatt felles lokal grunnordning for alle de seks kirkene.  Last ned her

Kirkeårets farger

Dei ulike dagane i kyrkjeåret har sine fargar. Raudt, grønt, kvitt og lilla. Dette kan ein sjå på presten sin stola - det breie bandet som presten har over skuldrene og ned langs framsida på albaen (prestekjolen). I mange kyrkjer har ein også eit klede på lesepulten,  preikestolen og framma altarbordet. Desse kleda blir bytta ut etter kyrkjeåret. I Aurdal har ein valdt å ikkje bytte ut dette, då den raude fargen, som er der, er ein del av kyrkja si utsmykkning. Desse kleda er i Aurdal raude, og raudt er fargen som blir nytta berre ved fire dagar i kyrkjeåret - berre éin av dei har me messe i Aurdalskyrkja - pinsedagen.

I mange kyrkjer har messehakelen, det plagget presten har på seg under nattverden, også fargar etter kyrkjeåret. Men i Aurdal har me berre ein messehakel, den som vart kjøpt inn til kyrkja sitt 200-årsjubileum i 1937.