Gudstjenester og konserter

Torsdag 17.05.2018 17. mai
Aurdal Kirke kl. 13:00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

19. mai 2018 Pinseaften
Aurdal kirke kl. 15.00: Pinsehøytiden ringes inn fra kirketårnet.

20. mai 2018 Pinsedag
Aurdal Kirke kl. 10:30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.
Aurdal Kirke kl. 12:30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

28. mai, 1. søndag i treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11:00: Høymesse i forbindelse med NSCKs klokkekonferanse. Nattverd. Kirkekaffe. Klokkespillkonsert ute på plassen etter gudstjenesten.

10. juni 2018 3. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

1. juli 018 6. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 13:00: Høymesse. Nattverd.

29. juli 2018 Olsok
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse. Nattverd.

19. august 2018 13. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 18:30: Kveldsgudstjeneste. Nattverd.

2. september 2018 15. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Presentasjon av soknets konfirmanter.

16. september 2018 17. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Høsttakkefest. Utdeling av fireårsbok til 2014-kullet i soknet.

30. september 2018 19. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 13:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

14. oktober 2018 21. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. 50-års-konfirmantjubileum.

4. november 2018 Allehelgensdag
Aurdal Kirke kl. 18:30: Kveldsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

11. november 2018 25. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Deltakere fra "Kode B" for 2005-kullet i hele kommunen.

25. november 2018 Siste søndag i kirkeåret
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

9. desember 2018 2. søndag i adventstiden
Aurdal Kirke kl. 18:30: Lysmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim og konfirmantene. Nattverd.

Fredag 21.12.2018
Aurdal Kirke kl. 10:30: Barnehagegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.
Vestringsbygda barnehage

24. desember 2018 Julaften
Aurdal kirke kl. 15.00: Høytiden ringes inn fra kirketårnet.
Aurdal Kirke kl. 16:00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

Aurdal Fjellkirke kl. 12:30 Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

25. desember 2018 1. Juledag
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

31. desember 2018 Nyttårsaften
Aurdal kirke kl. 15.00: Høytiden ringes inn fra kirketårnet.
Aurdal Kirke kl. 23:15: Kveldsgudstjeneste v/Jostein Enger.

2019

13. janaur 2019 2. søndag i åpenbaringstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

                                                 

 

 

Konsertar og andre arrangement

I Nord-Aurdal prestegjeld er det vedtatt felles lokal grunnordning for alle de seks kirkene.  Last ned her

 

Kirkeårets farger

Dei ulike dagane i kyrkjeåret har sine fargar. Raudt, grønt, kvitt og lilla. Dette kan ein sjå på presten sin stola - det breie bandet som presten har over skuldrene og ned langs framsida på albaen (prestekjolen). I mange kyrkjer har ein også eit klede på lesepulten,  preikestolen og framma altarbordet. Desse kleda blir bytta ut etter kyrkjeåret. I Aurdal har ein valdt å ikkje bytte ut dette, då den raude fargen, som er der, er ein del av kyrkja si utsmykkning. Desse kleda er i Aurdal raude, og raudt er fargen som blir nytta berre ved fire dagar i kyrkjeåret - berre éin av dei har me messe i Aurdalskyrkja - pinsedagen.

I mange kyrkjer har messehakelen, det plagget presten har på seg under nattverden, også fargar etter kyrkjeåret. Men i Aurdal har me berre ein messehakel, den som vart kjøpt inn til kyrkja sitt 200-årsjubileum i 1937.