2019                             

8. september, 13. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse. v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Presentasjon av konfirmantene.

22. september, 15. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høsttakkefest - familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Utdeling av kirkebok til 4-åringene i soknet. Nattverd. Takkoffer til IKO.

6. oktober, 17. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 18.30: Tomasmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

20. oktober, 19. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. 50-årskonfirmantjubileum. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

3. november, Allehelgensdag
Aurdal kirke kl. 18.30: Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til stabburshella. Vi tenner lys og minnes de som har gått bort siste året.

10. november, 22. søndag i Treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Vi feirer alle døpte i sognet i 2018.Takkoffer til menighetsarbeidet.

24. november, siste søndag i kirkeåret
Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse v/Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

8. desember, 2. søndag i Advent
Aurdal kirke kl. 18.30: Lysmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim og konfirmantene. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Fredag 13. desember, Luciadagen Aurdal kirke kl. 10.30: Barnehageggudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.24. desember, juleaften
Aurdal kirke kl. 15.00-16.00: Høytiden ringes inn fra kirketårnet
Aurdal kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.25. desember, 1. juledag.
Aurdal kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

31. desember, nyttårsaften
Aurdal kirke kl. 15.00-16.00: Nyttårshøytiden ringes inn fra kirketårnet. Aurdal kirke kl. 23.15: Midnattsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

2020januar, 2. søndag i åpenbaringstiden Aurdal kirke kl. 11.00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Misjonens dag for hele prestegjeldet. Nattverd.  

Konsertar og andre arrangement

"Just a closer walk" - kirkekonsert lørdag 21. september kl. 17.00.

I Nord-Aurdal prestegjeld er det vedtatt felles lokal grunnordning for alle de seks kirkene.  Last ned her

 

Kirkeårets farger

Dei ulike dagane i kyrkjeåret har sine fargar. Raudt, grønt, kvitt og lilla. Dette kan ein sjå på presten sin stola - det breie bandet som presten har over skuldrene og ned langs framsida på albaen (prestekjolen). I mange kyrkjer har ein også eit klede på lesepulten,  preikestolen og framma altarbordet. Desse kleda blir bytta ut etter kyrkjeåret. I Aurdal har ein valdt å ikkje bytte ut dette, då den raude fargen, som er der, er ein del av kyrkja si utsmykkning. Desse kleda er i Aurdal raude, og raudt er fargen som blir nytta berre ved fire dagar i kyrkjeåret - berre éin av dei har me messe i Aurdalskyrkja - pinsedagen.

I mange kyrkjer har messehakelen, det plagget presten har på seg under nattverden, også fargar etter kyrkjeåret. Men i Aurdal har me berre ein messehakel, den som vart kjøpt inn til kyrkja sitt 200-årsjubileum i 1937.