Stavanger bispedømme

Stavanger domkyrkje frå 1125 - 1631

Bispedømet vart trulg oppretta i 1125, det året domkyrkja stod ferdig. Det har vore vanleg å tidfeste byen Stavanger til sama året som bispedømet vart oppretta. Det fyrste Stavanger bispedømme omfatta Rogaland, Agder, Hallingdal, Valdres og Røldal og

Ved reformasjonen opphørte bispedømmet ei stund, men vart etter nokre år vidareført. I 1682 vart bispesetet flytta til Kristiansand, delvis grunna nedgangstider i byen, og delvis grunna politiske ynskje frå Kongen i Danmark om å styrke den nye byen Kristiansand. Bispedømmet vart no kalla Christianssands Stift. I 1918 fekk det så nytt namn att; Agder bispedømme. Og til slut, i 1925 vart det nye Stavanger bispedømme oppretta, og utskilt frå Agder.

Men alt i 1631 vart Valdres og Hallingdal overført til Oslo Bispedømme – Christiania Stift.

Stavangerbiskopane som Valdrisane har vore underlagt, har vore:

Reinald muligens fra 1120-tallet-1135
Jon Birgersson, 1135-1152
Peter, 1152-??
Amund, ??-1171
Eirik Ivarsson, 1171-1188
Nikolas Arnesson 1189 (kun et år i Stavanger)
Njål, 1190-1207
Henrik, 1207-1224
Askell Jonsson, 1226-1254
Torgils av Stavanger, 1255-1276
Arne, 1277-1303
Ketil, 1304-1317
Håkon Halldorsson, 1318-1322
Eirik Ogmundsson, 1322-1342
Guttorm Pålsson, 1343-1350
Sigfrid, 1351-1352
Gyrd Aslason, 1354-1355
Bottolf Asbjørnsson, 1355-1380
Hallgeirr Osmundsson, 1380/81
Olaf, 1381/82-1398/1400
Håkon Ivarsson, 1400-1426
Audun Eivindsson, 1427-1445
Gunnar Eriksson, 1445-1451/53
Sigurd Bjørnsson, 1454-1463
Alv Thorgardsson, 1464-1478
Eiliv Jonsson, 1481-1512
Hoskuld Hoskuldsson, 1513-37/38 (ved dødsfall, ikke avsatt)

Lutherske biskoper

Jon Guttormsen, 1541-1557
Jens Gregoriussen Riber, 1558-1571
Jørgen Erikson, 1571-1604
Laurits Clausen Scabo, 1605-1626
Tomas Cortsen Wegner, 1627-165