Christiania Stift

Oslo domkirke ( b.1679) frå 1631 - 1864

Den norske kirkes bispedømme for kommunene Oslo, Asker og Bærum. Det regnes av Den norske kirke som et av Norges fem opprinnelige bispedømmer og ble opprettet som et katolsk bispedømme av Olav Kyrre rundt 1075. Det ble i mange år betegnet som Christiania stift.

I 1153 ble Hamar bispedømme (dagens fylker Hedmark, Oppland og deler av av Buskerud) utskilt sm eget bispedømme, men etter reformasjonen ble det igjen lagt under Oslo, for så å bli utskilt i 1863 (Hedmark og Oppland). Bispedømmet ble delt da Tunsberg bispedømme, som omfattet Buskerud og Vestfold, ble opprettet i 1948. Østfold og store deler av Akershus ble skilt ut som Borg bispedømme i 1969. Oslo bispedømme omfatter fire kirkelige fellesråd (Oslo, Asker, Bærum og Døvekirkenes fellesråd), ni prostier (Døveprostiet, Feltprestkorpset, Oslo Domprosti, Søndre Aker prosti, Østre Aker prosti, Nordre Aker prosti, Vestre Aker prosti, Asker prosti og Bærum prosti) og 78 sogn. Døves prestegjeld og sogn som er under Oslo bispedømme er spredt over hele landet. Biskop fra 2005 er Ole Christian Kvarme.

1617–1639 Niels Simonsen Glostrup
1639–1646 Oluf Boesen
1646–1664 Henning Stockfleth
1664–1699 Hans Rosing
1699–1712 Hans Munch
1713–1730 Bartholomæus Deichman
1731–1737 Peder Hersleb
1738–1758 Niels Dorph
1758–1773 Frederik Nannestad
1773–1804 Christen Schmidt
1805–1822 Frederik Julius Bech
1823–1845 Christian Sørenssen
1846–1874 Jens Lauritz Arup