Overskrift

Sokneprestar: Lunds sokn / Aurdal sokn

Det finst lite skriftlege kjelder som fortel oss kven som var prestar i Aurdal før reformasjonen. Berre nokre få middelaldardiplom nemner dette.

I Diplomatorium Norvegicum kan ein lesa alle Norske middelaldardiploma. Utanfor namet til prestane er notert kva for samling, brev nr. og side ein finn dei gjeldande prestane nemnt. Klikkar du på linken kjm du rett til dei ulike diploma.

Bergulv Tordarson  1358     DN II, nr 344, s 280
Harald Ulvsson 1375           DN IX, nr 168, s 173
Per Nilsson 1517, 1519        DN XI, nr 303 s 259 og  DN III, nr 107, s 779

Aurdals prestegjeld eller soknekall etter reformasjonen.

Ludvig Søfrenson (Sørensøn) 1542
Klaus Mortensøn 1560
Maurits Nilssøn -1552-73-
Hans Olsøn -1575-
Peder Christensøn -1578-
Christen Pedersøn -1604-13    - prost
Peder Hansen Colding 1613-47    - prost
Peder Pedersen Colding el. Ourdahl 1647-86    - prost
Lauritz (Lars) Nilssøn Gram 1686-91
Andreas (Anders) Christensøn Morland 1691-1730    - prost
Peder Joachim Christophersøn Landt 1730-56    - prost
Hans Peyman (Pegman) 1756-62
Jonas Landt 1764-77
Jørgen Christian Gulberg 1778-82
Jens Finne Borgchgrevink 1782-92
Peder Album 1792-1805

 

 Nordre Aurdal prestegjeld (kgl. res. 29/11-1805

Hans Jørgen Helt 1805-27
Paul T. Winsnæs 1827-30
Hans Leganger Steenbuch 1831-40
Torger Olsen Melbye 1841-62
Nils Andreas Bjørn 1863-84
Christian Herman Ulrich Wisløff 1884-1911  - prost
Paul Knudson Dybsjord 1911-27    -  prost
Einar Kjørstad 1927-47   - prost
Odd Herredstvedt 1947-48
       Sokneprestar og prostar
Ingvar Ødegaard 1948-71
Kristoffer Juvkam Ørjavik 1971-81
Håkon Haus 1981-87
Georg Espolin Johnson 1988-2009
        Prost
Anne Hilde Øigarden 2009
        Sokneprestar
Jostein Enger 2007
Kristine Inderhaug Fossheim 2015


Ola Knutsson Ødegaard ga i 1917 ut ei bok som heitte "Vadrespresta". Klikk her for å leesa den gjennom Nasjonalbiblioteket sine nettsider. Du kjem då rett inn på kapittel III - Aurdalspresta.

Biskopen

Frå dei tidlegaste tider høyrde Valdres til biskopen av Selja. I 1125 til Stavanger bispedømme, og frå 1631 til Christiania Stift (Oslo bispedømme) fram til nyopprettinga av Hamar bispedømme i 1864. I dag er det Solveig Fiske som er biskop over Valdres prosti.