Hamar bispedømme

Hamar domkirke fra 1864 til i dag

Bispedømmet ble opprinnelig utskilt fra Oslo bispedømme i 1153, i forbindelse med at erkesetet i Nidaros ble oppretta. Det omfattet da de samme geografiske områder som i dag, med tillegg av Ringerike og Tverrdalene og med unntak av Valdres, Solør og de øvre bygdene i Østerdalen.

Ved reformasjonen i 1536 ble den siste katolske biskopen, Mogens Lauritsson, fengslet og sendt til Danmark der han døde i 1542. Bispedømmet ble lagt inn under superintendenten av Oslo. I 1567 ble byen herjet og brent, og da bispesetet var nedlagt ble det ikke gjort noen innsats for å bygge den opp igjen. Hamar mistet sin bystatus, og det skulle gå nesten tre hundre år før den i 1849 igjen ble kjøpstad.

Dagens Hamar bispedømme

I 1864 ble Hamar bispedømme på nytt skilt ut som eget bispedømme. Vang kirke i Hamar ble bispesete de første to årene, fram til Hamar kirke, nå Hamar domkirke, sto ferdig. Den første biskopen var Halvor Folkestad.

I 1961 ble den første kvinnelige presten i Den norske kirke, Ingrid Bjerkås, ordinert av biskop Kristian Schjelderup i Vang kirke, og i 1993 fikk Hamar landets første kvinnelige biskop, Rosemarie Köhn.

 

Prosti i Hamar bispedømme

Hamar domprosti
Vinger og Odal prosti
Solør prosti
Sør-Østerdal prosti
Nord-Østerdal prosti
Nord-Gudbrandsdal prosti
Sør-Gudbrandsdal prosti
Toten prosti
Hadeland og Land prosti
Valdres prosti

Biskopar i «nye» Hamar bispedømme

Halvor Folkestad 1864–1887
Arnoldus Hille 1887–1906
Christen Brun 1906–1917
Otto Jensen  1917–1918
Gustav Johan Fredrik Dietrichson 1918–1922
Mikkel Bjønness-Jacobsen 1922–1934
Henrik Greve Hille  1934–1942 (Avsatt av NS-myndighetene.)
Georg Falck-Hansen  1942–1943 (Innsatt av Nasjonal Samling)
Sigurd Haga  1943–1945 (Innsatt av Nasjonal Samling)
Henrik Greve Hille 1945–1946
Kristian Schjelderup  1947–1964
Alexander Johnson 1964–1974
Georg Hille  1974–1993 (Sønn av Henrik Hille)
Rosemarie Köhn  1993–2006 (Norges første kvinnelige biskop)
Solveig Fiske  2006 –