Er det kan hende slik stavkyrkja på jordet på Øvre Sørei såg ut?

Meir om stavkyrkja, klikk her

Aurdalskyrkja vart vigsla 22. februar i 1737.

Meir om kyrkja, klikk her

Det var Gustava Rasch som gav midlar til bygging og utsmykking av kapellet i Aurdal. Ho vart skoten 28. april 1940, og vart den fryste som vart gravlagt frå kapellet.

Meir om kapellet, klikk her

Her er er oversikt over prestar frå dei eldste tidene og fram til i dag.

For å lesa lista kan du klikke her.

Aurdal er dalføret sør-aust for Fagernes. Dalen har fått namn etter elva i dette området. I den øvre delen er gardsbebyggelsen samla på austsida av dalen. Senteret i området er den vesle tettstaden Aurdal. Kyrkja står ved nordenden av ”Aurdalsbyen”.

Les meir om Aurdalsbyen her

Både prostane Ingvar Ødegård, Kristoffer Juvkam Ørjavik, og Håkon Haus har skrive om kyrkja på kvar sin måte

Her kan du lesa meir

På sørveggen i koret hang det i gamal tid ei stor tavle med namnet på alle lutherske prestane i Aurdal fram til 1730.  Les meir om den tavla her.

I gammel tid, fram til 1805 var det vanlig at høytstående folk, særlig kirkens prester, kunne få bli gravlagt uner kirkegulvet. Både i stavkirken og i dagens kirke finnes begravelser under kirkegulvet.

Les mer om dette her

På Valdres Folkemuseum på Fagerne står i dag gapestokken som høyrde til i Aurdal. Den stod fyrst ved stavkyrkja, og vart så flytta til nykyrkja då den stod ferdig.

Kirkestolen 1675-1723

Kirkestolen er stavkyrkja si rekneskapsbok frå 1675 - 1723.

Denne finst på Statsarkivet på Hamar.

Vil du bla i den, kan du enten besøke Statsarkivet eller du klan klikke her, for å koma rett til den scanna utvgåva av boka. På bildet er 1. sida av inventarlista frå 1675.

"Kierchens ornamenter, som ved seniste sscheede bessigtelsse Anno 1675 forefandtiss:

1 sølf kalch oc disch uforgylt weigee 19 1/2 lod
1 Sogne budz Kalch oc disch ............10 1/2 lod
1 Sort blommet kaffes Messehagell, gandche udtslidt
2 gl lerridtz Messessercher
1 gl Stribet Alterklæde
1 gl dreielss Alterdug
1 gl. lerridtz Dito.
2 Middelss store Liussestager af Messing til Talgeliuss
2 gl Mindre Dito,
1 C4 Bibel in folio
1 Reseny Bibel i 4 parter

Kallsboka 1732 - 1794

Kallsboka for Aurdal prestegjeld frå 1732 - 1794. Denne finst og på Statsarkivet på hamar. Denne er ikkje scanna, og finst diverre ikkje i digital form. Men kven som helst kan besøke Statsarkivet og få bla i boka.

Ourdals Præstegields
Kalds Bog
Hvorudi findes anført Kaldets Beskaffenhed Sampt Extrachter af Kongelige Allernaadigste forordninger og anden particulaire befalinger. Tillige med Høyædle og Høyærverdige Hr Biscop Herslebs ordres og Circulair breve.Indrettet og bekostet af Peder Landt, Sogne Præst til Ourdals Præstegield i Walders udj 22 de Septemberis 1732"

Etter den store nordiske krigen var kongen i beit for pengar. Løysinga var å selge unna. Og no bestemte han at alle soknekyrkjene i Akershus stift (som Aurdal høyrde til på dette tidspunktet) skulle selgast. I 1723 kom Aurdalskyrkja i hendene på storbøndene på Hedemarken. Meir om dette kan du lesa her