Velkommen til gudstjeneste i Aurdalskyrkja

Noen regler gjelder ved kirkebesøk:

Du vil bli tatt godt imot og få kyndig veiledning av kirkeverter og ansatte når du kommer til kirken. Smittevernveilederen forteller oss at vi må ha oversikt over hvem som er til stede. Du blir derfor registrer ved oppmøte. Videre skal vi fortsatt vente med håndhilsning, og vi skal sitte med god avstand til hverandre. De som hører sammen i familie kan sitte sammen også i kirken.
Vi legger ikke opp til vandring i kirkerommet mer enn nødvendig. 

Vel møtt !

Velkommen!

Grunnsteinen til Aurdalskyrkja vart lagt ned av sokneprest Peder Joachim Christophersøn Landt den 18. mai 1735. Etter 7 måndader med bygging kunne Aurdølene ta kyrkja si i bruk til juledagsgudstenesten i 1735. Då var kyrkja ferdig med midlertidig altar og preikestol. Kyrkja vart vigsla 22. februar 1737. No, 280 år seinare, er den midlertidige preikestolen framleis i bruk.

Kyrkja er som vanleg orientert i terrenget med altaret mot aust.

Gjennom sine snart 280 år har kyrkja gått gjennom mange og store endringar. Men etter ei større restaurering i 1937 framstår likevel kyrkja med hovudtrakka frå slik ho såg ut då ho var ny. Største arbeida er nok kanskje dei som gjekk føre seg i 2015/2016 - med utskifting av rotne og soppinfiserte stokkar i vegger og golv.

Det var byggmeistar Svend Trådset, eller Svein kyrkjebyggjar, som han vart kalla, som leia byggearbeidet. Presten Landt var pådrivar og igangsetjar av byggeprosessen. Han er ein av dei som ligg gravlagt under kyrkjegolvet.

Vil du lesa meir om kyrkja kan du klikke her.

The church         Die Kirche          L'église

 

Konfirmasjonsdatoer

Søndag 20. september kl. 10.30 og kl. 12.30 blir det konfirmasjon i Aurdalskyrkaj.

Menighetsbladet

Menighetsbladet for Nord-Aurdal heiter KYRKJELIV.  Har du noko du vil at Kyrkjeliv skal skrive om, ta kontakt med ansvarleg redaktør Terje Eklund på tlf: 975 31 366, eller e-post: terje.eklund@gmail.com.

Her kan du laste ned KYRKJELIV

18. oktober, 20. søndag i treenighetstiden
Aurdal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug. 
Gullkonfirmanter, presentasjon av årets konfirmantkull. Utdeling av 4-årsbok.

1. november, Allehelgensdag
Aurdal kirke kl. 18.30: Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug 

Konsertar

Nyttige linker

  

Nye klokker i gamalt hus

I forbindelse med at Aurdalskyrkja i fjor fikk to nye kirkeklokker, ble det laget en film som dokumneterere hele prosessen - fra støpeformene ble laget, klokkene ble støpt, transporten fra Itala, vigsling, opphenging, og innvielsen 1. pinsedag 2017. Filmen kan du se her.

Klokkene ringer for NOTRE DAME

Onsdag 17. april kl. 19.00 ringte kirkeklokkene i Aurdal sammen med hundrevis av kirkeklokker over hele verden. Dette var et liturgisk uttrykk for sorg og solidaritet, etter at Notre Dame ble ødelagt i brann to dager før. Her kan du se en video som ble laget i forbindelse med at kirkeklokkene i Aurdal ringte.

VIPPS

Aurdal kirke har tatt i bruk VIPPS for deg som ønsker å gi ditt offer under søndagens gudstjeneste, men som ikke har med kontanter. Søk opp AURDALSKYRKJA eller bruk nr. 10653. Gaver gitt utenom søndagens gudstjeneste går til menighetens eget arbeid.

Flotte dagar med klokkespelkonsertar, gudstjeneste og Nasjonalt seminar for kyrkjeklokker er over. Med godt 100 påmeldte er soknerådet svært fornøyd med arrangementet. Ein stor takk til føredragshaldarane, til deltakarane på seminaret, til alle flotte medhjelparar, til lyttarane, og til Aurdølene som måtte tole klokkeringing mest heile måndagen.

Her kan du sjå bilder frå seminaret.

Avisa Vårt Land hadde ei firesiders reportasje frå seminaret. Den kan du lesa her.

YouTube-kanal

Klikk her for å koma til Aurdalskyrkja sin eigen YouTube-kanal.

Kondolansetelegram

Våre kondolansetelegram selges hos Kiwi Aurdal, Hageland Leira, Notabene Leira, Kampenes Blomster og Floriss Fagernes. Inntekten går til bevaring av Aurdal Kirkegård. Kr. 30.- pr stk

Årsmelding og regnskap