11.11. 2018 kl. 11.00

Våpenstillstanden som endte kampene mellom Tyskland og de Allierte på land, sjø og i lufta ble underskrevet i en jernbanevogn i Compiègne-skogen i Nord-Frankrike kl. 11.00 den 11. November 1918.

Søndag 11. november 2018 kl. 11.00 var det på dagen og timen nøyaktig 100 år siden 1. verdenskrig sluttet. Våpenhvilen ble bestemt til det symbolske tidspunktet 11/11 klokken 11, og ble kommunisert til skyttergravene. Over ni millioner soldater og syv millioner sivile hadde da blitt drept siden krigen startet i 1914. I løpet av krigen ble 9,5 millioner mennesker ble drevet på flukt i Europa. Krigen markerte et historiske vendepunkt, både med den globale krigføringen og det enorme omfanget av vold og ødeleggelse.

Norge var nøytral under 1. verdenskrig, men ble likevel hardt rammet. Omtrent 2000 norske sjøfolk omkom under krigen, og ytterligere 10.000 var involvert i krigsforlis. Halvparten av den norske handelsflåten gikk tapt.

Kirkeklokkene i Aurdal ringte sammen med kirkeklokker over hele verden, for å minnes de millioner av mennesker som ble drept og såret i krigshandlingene.

Velkommen!

Grunnsteinen til Aurdalskyrkja vart lagt ned av sokneprest Peder Joachim Christophersøn Landt den 18. mai 1735. Etter 7 måndader med bygging kunne Aurdølene ta kyrkja si i bruk til juledagsgudstenesten i 1735. Då var kyrkja ferdig med midlertidig altar og preikestol. Kyrkja vart vigsla 22. februar 1737. No, 280 år seinare, er den midlertidige preikestolen framleis i bruk.

Kyrkja er som vanleg orientert i terrenget med altaret mot aust.

Gjennom sine snart 280 år har kyrkja gått gjennom mange og store endringar. Men etter ei større restaurering i 1937 framstår likevel kyrkja med hovudtrakka frå slik ho såg ut då ho var ny. Største arbeida er nok kanskje dei som gjekk føre seg i 2015/2016 - med utskifting av rotne og soppinfiserte stokkar i vegger og golv.

Det var byggmeistar Svend Trådset, eller Svein kyrkjebyggjar, som han vart kalla, som leia byggearbeidet. Presten Landt var pådrivar og igangsetjar av byggeprosessen. Han er ein av dei som ligg gravlagt under kyrkjegolvet.

Vil du lesa meir om kyrkja kan du klikke her.

The church         Die Kirche          L'église

 

Konfirmasjonsdatoer

Konfirmasjonsgudstjenester de kommende år i Aurdalskyrkja:

2019:  søndag 26. mai
2020:  søndag 24. mai

Menighetsbladet

Menighetsbladet for Nord-Aurdal heiter KYRKJELIV.  Har du noko du vil at Kyrkjeliv skal skrive om, ta kontakt med ansvarleg redaktør Terje Eklund på tlf: 975 31 366, eller e-post: terje.eklund@gmail.com.

Her kan du laste ned KYRKJELIV

25. november Siste søndag i kirkeåret 
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

9. desember 2. søndag i adventstiden 
Aurdal Kirke kl. 18:30: Lysmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim og konfirmantene. Nattverd.

Konserter

HEMSINGFESTIVALEN 19. - 24. FEBRUAR 2019

Også i år er Aurdalskyrkja så heldig å få væra éi av rammene rundt Hemsingfestivalen. Fleire av konsertane skal gå føre seg i Aurdalskyrkja. Sjå heimesida for Hemsingfetivalen her: www.hemsingfestival.com

Nyttige linker

  

Nye klokker i gamalt hus

I forbindelse med at Aurdalskyrkja i fjor fikk to nye kirkeklokker, ble det laget en film som dokumneterere hele prosessen - fra støpeformene ble laget, klokkene ble støpt, transporten fra Itala, vigsling, opphenging, og innvielsen 1. pinsedag 2017. Filmen kan du se her.

Nytt fra soknerådet

Årsmøte

Aurdal menighetsråd hadde årsmøte søndag 11. mars i etterkant av gudstjenesten. Årsmeldingene for menighetsrådet, diakoniutvalget og Aurdal menighetshus kan du lese her.

VIPPS

Aurdal kirke har nå tatt i bruk VIPPS for deg som ønsker å gi ditt offer under søndagens gudstjeneste, men som ikke har med kontanter. Søk opp AURDALSKYRKJA eller bruk nr. 10653. Gaver gitt utenom søndagens gudstjeneste går til menighetens eget arbeid.

Flotte dagar med klokkespelkonsertar, gudstjeneste og Nasjonalt seminar for kyrkjeklokker er over. Med godt 100 påmeldte er soknerådet svært fornøyd med arrangementet. Ein stor takk til føredragshaldarane, til deltakarane på seminaret, til alle flotte medhjelparar, til lyttarane, og til Aurdølene som måtte tole klokkeringing mest heile måndagen.

Her kan du sjå bilder frå seminaret.

Avisa Vårt Land hadde ei firesiders reportasje frå seminaret. Den kan du lesa her.

YouTube-kanal

Klikk her for å koma til Aurdalskyrkja sin eigen YouTube-kanal.

Kondolansetelegram

Våre kondolansetelegram selges hos Kiwi Aurdal, Hageland Leira, Notabene Leira, Kampenes Blomster og Floriss Fagernes. Inntekten går til bevaring av Aurdal Kirkegård. Kr. 30.- pr stk

Årsmelding og regnskap