Klokkeseminar

KYRKJEKLOKKER: Aurdal Menighetsråd inviterer til det fyrste nasjonale seminaret for kyrkjeklokker i Aurdal og på Valdres Folkemuseum på Fagernes i Valdres. Seminaret blir ein kombinasjon av føredrag med innleigde føredragshaldarar og ei praktisk tilnærming gjennom prøving av kyrkjeklokker og innføring i ulike ringeteknikkar og ringetradisjonar.

Deltakaravgift (inkluderer seminarmiddag og lunsj): 2000 kr / studentar 1000 kr
Påmelding: Liv Barbro Veimodet, lv564@kirken.no / 416 74 669
Påmeldingsfrist: 1. mai

Velkommen!

For info om programmet, klikk her.

 

Velkommen!

Grunnsteinen til Aurdalskyrkja vart lagt ned av sokneprest Peder Joachim Christophersøn Landt den 18. mai 1735. Etter 7 måndader med bygging kunne Aurdølene ta kyrkja si i bruk til juledagsgudstenesten i 1735. Då var kyrkja ferdig med midlertidig altar og preikestol. Kyrkja vart vigsla 22. februar 1737. No, 280 år seinare, er den midlertidige preikestolen framleis i bruk.

Kyrkja er som vanleg orientert i terrenget med altaret mot aust.

Gjennom sine snart 280 år har kyrkja gått gjennom mange og store endringar. Men etter ei større restaurering i 1937 framstår likevel kyrkja med hovudtrakka frå slik ho såg ut då ho var ny. Største arbeida er nok kanskje dei som gjekk føre seg i 2015/2016 - med utskifting av rotne og soppinfiserte stokkar i vegger og golv.

Det var byggmeistar Svend Trådset, eller Svein kyrkjebyggjar, som han vart kalla, som leia byggearbeidet. Presten Landt var pådrivar og igangsetjar av byggeprosessen. Han er ein av dei som ligg gravlagt under kyrkjegolvet.

Vil du lesa meir om kyrkja kan du klikke her.

The church         Die Kirche          L'église

 

Konfirmasjonsdatoer

Konfirmasjonsgudstjenester de kommende år i Aurdalskyrkja:

2018:  søndag 20. mai
2019:  søndag 26. mai
2020:  søndag 24. mai

Menighetsbladet

Menighetsbladet for Nord-Aurdal heiter KYRKJELIV.  Har du noko du vil at Kyrkjeliv skal skrive om, ta kontakt med ansvarleg redaktør Terje Eklund på tlf: 975 31 366, eller e-post: terje.eklund@gmail.com.

Her kan du laste ned KYRKJELIV

 

 

Gudstjenester

11. mars 2018 4. søndag i fastetiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Menighetens årsmøte.

  

Nytt fra soknerådet

Aurdal kirke har nå tatt i bruk VIPPS for deg som ønsker å gi ditt offer under søndagens gudstjeneste, men som ikke har med kontanter. Søk opp AURDALSKYRKJA eller bruk nr. 10653. Gaver gitt utenom søndagens gudstjeneste går til menighetens eget arbeid.

Årsmøte

Aurdal menighetsråd har i dag, 19. mars, avholdt årsmøte. Årsmelding og regnskap kan lastes ned her.

Kondolansetelegram

Våre kondolansetelegram selges hos Kiwi Aurdal, Hageland Leira, Notabene Leira, Kampenes Blomster og Floriss Fagernes. Inntekten går til bevaring av Aurdal Kirkegård. Kr. 30.- pr stk

Årsmelding og regnskap