Gudstjenester og konserter

10. desember, 2. søndag i adventstiden.
Aurdal kirke kl. 18.30: Lysmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim og konfirmantene. Nattverd.

13. Desember, onsdag
Aurdal kirke kl. 18.30: Vi synger og spiller julen inn.

22. desember, fredag
Aurdal kirke kl. 10.30. Barnehagegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

24. desember, julaften
Aurdal fjellkirke kl. 12.30: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim


Aurdal kirke kl. 15.00: Høytiden ringes inn fra kirketårnet
Aurdal kirke kl. 16.00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

25. desember, 1. juledag
Aurdal kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/Jostein Enger. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

28. desember, 4. juledag
Aurdal kirke kl. 17.00: Julesalmekveld. Kom og lytt til, og vær med og syng kjente og kjære, og nye julesalmer.

31. desember, nyttårsaften
Aurdal kirke kl. 15.00: Nyttåret ringes inn fra kirketårnet.
Aurdal kirke kl. 23.15: Midnattsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

2018

14. januar
Aurdal kirke kl. 11.00: Misjonens dag for hele Nord-Aurdal. Gudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim

11.02.2018 Fastelavnssøndag
Aurdal Kirke kl. 18:30: Kveldsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Bibler til 2007-kullet i soknet

04.03.2018 3. sundag i fastetida
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

11.03.2018 4. søndag i fastetiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

Fredag 30.03.2018 Langfredag aften
Aurdal Kirke kl. 18:30: Gudstjeneste på langfredag v/Kristine Inderhaug Fossheim.

01.04.2018 Påskedag
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

15.04.2018 3. søndag i påsketiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

06.05.2018 6. søndag i påsketiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

Torsdag 17.05.2018 17. mai
Aurdal Kirke kl. 13:00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

19.05.2018 Pinseaften
Aurdal kirke kl. 15.00: Pinsehøytiden ringes inn fra kirketårnet.

20.05.2018 Pinsedag
Aurdal Kirke kl. 10:30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.
Aurdal Kirke kl. 12:30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

10.06.2018 3. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

01.07.2018 6. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 13:00: Høymesse. Nattverd.

29.07.2018 Olsok
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse. Nattverd.

19.08.2018 13. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 18:30: Kveldsgudstjeneste. Nattverd.

02.09.2018 15. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Presentasjon av soknets konfirmanter.

16.09.2018 17. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Høsttakkefest. Utdeling av fireårsbok til 2014-kullet i soknet.

30.09.2018 19. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 13:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

14.10.2018 21. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. 50-års-konfirmantjubileum.

04.11.2018 Allehelgensdag
Aurdal Kirke kl. 18:30: Kveldsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

11.11.2018 25. søndag i treenighetstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Deltakere fra "Kode B" for 2005-kullet i hele kommunen.

25.11.2018 Siste søndag i kirkeåret
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

09.12.2018 2. søndag i adventstiden
Aurdal Kirke kl. 18:30: Lysmesse v/Kristine Inderhaug Fossheim og konfirmantene. Nattverd.

Fredag 21.12.2018
Aurdal Kirke kl. 10:30: Barnehagegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.
Vestringsbygda barnehage

24.12.2018 Julaften
Aurdal kirke kl. 15.00: Høytiden ringes inn fra kirketårnet.
Aurdal Kirke kl. 16:00: Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

Aurdal Fjellkirke kl. 12:30 Familiegudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim.

25.12.2018 1. Juledag
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

31.12.2018 Nyttårsaften
Aurdal kirke kl. 15.00: Høytiden ringes inn fra kirketårnet.
Aurdal Kirke kl. 23:15: Kveldsgudstjeneste v/Jostein Enger.

2019

13.01.2019 2. søndag i åpenbaringstiden
Aurdal Kirke kl. 11:00: Høymesse v/Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd.

                                                 

 

 

Konsertar og andre arrangement

Jul, jul, strålande jul.....

Årets julekonsert i Aurdal kirke blir onsdag 13. desember kl. 18.30.
Medvirkende er: Aurdal musikkorps, Anders Nygård, Oda Hjelle, Emilie Ødegård Sæthre, Caroline Eugenie Synvis, Helena Wright, Helge Hansen, Henning Andersen og Kristine Inderhaug Fossheim.

Servering av gløgg og pepperkaker etter konserten.

Hjertelig velkommen!

Julesalmekveld

I år som i fjor blir det julesalmekveld i Aurdal kirke.

4. dag jul, 28. desember kl. 17.00 synger vi kjente og kjære julesalmer. 

Hjertelig velkommen !

I Nord-Aurdal prestegjeld er det vedtatt felles lokal grunnordning for alle de seks kirkene.  Last ned her

 

Kirkeårets farger

Dei ulike dagane i kyrkjeåret har sine fargar. Raudt, grønt, kvitt og lilla. Dette kan ein sjå på presten sin stola - det breie bandet som presten har over skuldrene og ned langs framsida på albaen (prestekjolen). I mange kyrkjer har ein også eit klede på lesepulten,  preikestolen og framma altarbordet. Desse kleda blir bytta ut etter kyrkjeåret. I Aurdal har ein valdt å ikkje bytte ut dette, då den raude fargen, som er der, er ein del av kyrkja si utsmykkning. Desse kleda er i Aurdal raude, og raudt er fargen som blir nytta berre ved fire dagar i kyrkjeåret - berre éin av dei har me messe i Aurdalskyrkja - pinsedagen.

I mange kyrkjer har messehakelen, det plagget presten har på seg under nattverden, også fargar etter kyrkjeåret. Men i Aurdal har me berre ein messehakel, den som vart kjøpt inn til kyrkja sitt 200-årsjubileum i 1937.