Munthegalleriet

Munthegalleriet - malerier av Lagertha Munthe - Rakkk du ikke å få med deg galleriet i sommer? Ingen grunn til å fortvile. Ca 30 av bildene som var utstilt på menighetshuset i sommer har Aurdal kirke fått i gave. Bildene er å finne på veggene på menighetshuset.

Velkommen!

Grunnsteinen til Aurdalskyrkja vart lagt ned av sokneprest Peder Joachim Christophersøn Landt den 18. mai 1735. Etter 7 måndader med bygging kunne Aurdølene ta kyrkja si i bruk til juledagsgudstenesten i 1735. Då var kyrkja ferdig med midlertidig altar og preikestol. Kyrkja vart vigsla 22. februar 1737. No, 280 år seinare, er den midlertidige preikestolen framleis i bruk.

Kyrkja er som vanleg orientert i terrenget med altaret mot aust.

Gjennom sine snart 280 år har kyrkja gått gjennom mange og store endringar. Men etter ei større restaurering i 1937 framstår likevel kyrkja med hovudtrakka frå slik ho såg ut då ho var ny. Største arbeida er nok kanskje dei som gjekk føre seg i 2015/2016 - med utskifting av rotne og soppinfiserte stokkar i vegger og golv.

Det var byggmeistar Svend Trådset, eller Svein kyrkjebyggjar, som han vart kalla, som leia byggearbeidet. Presten Landt var pådrivar og igangsetjar av byggeprosessen. Han er ein av dei som ligg gravlagt under kyrkjegolvet.

Vil du lesa meir om kyrkja kan du klikke her.

The church         Die Kirche          L'église

 

Konfirmasjonsdatoer

Konfirmasjonsgudstjenester de kommende år i Aurdalskyrkja:

2017:  søndag 21. mai
2018:  søndag 20. mai
2019:  søndag 26. mai
2020:  søndag 24. mai

Menighetsbladet

Menighetsbladet for Nord-Aurdal heiter KYRKJELIV.  Har du noko du vil at Kyrkjeliv skal skrive om, ta kontakt med ansvarleg redaktør Terje Eklund på tlf: 975 31 366, eller e-post: terje.eklund@gmail.com.

 

Her kan du laste ned KYRKJELIV

 

 

Gudstjenester

5. november, Allehelgensdag.
Aurdal kirke kl. 18.30: Gudstjeneste v/ Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Stabburshella.

KONSERT

  

Nytt fra soknerådet

Årsmøte

Aurdal menighetsråd har i dag, 19. mars, avholdt årsmøte. Årsmelding og regnskap kan lastes ned her.

Kondolansetelegram

Våre kondolansetelegram selges hos Kiwi Aurdal, Hageland Leira, Notabene Leira, Kampenes Blomster og Floriss Fagernes. Inntekten går til bevaring av Aurdal Kirkegård. Kr. 30.- pr stk

Årsmelding og regnskap

Info på sms

Kunne du tenke deg å motta sms med info om menighetens aktiviteter? Dette dreier seg om gudstjenester, konserter, temakvelder, dugnader o.l.

Sende sms med AURDAL INFO til nr. 2108. Dette er gratis. Du kan når som helst melde deg av denne tjenesten. Det gjør du ved å skrive AURDAL STOPP, og sende til 2108.


Ønsker du å gi en gave til menigheten, eller gi ditt offer ved gudstjenster via sms?
Les mer om dette her.